Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo

Phương pháp tìm thời gian trong dao động điều hòa - vật lí 12 - chương 1

DẠNG 2: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X 2

Phương pháp: Để đơn giản phép tính thời gian trong dao động điều hòa, theo các gia sư cấp 3 của trung tâm gia sư Nguyễn Huêu, bạn cần chú ý các điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động. Từ VTCB đến biên A có 3 điểm đặc biệt, từ VTCB đến biên -A cũng có 3 điểm đặc biệt đối xứng. Bạn cần thuộc các khoảng thời gian vật chuyển động từ vị trí đặc biệt này đến vị trí đặc biệt khác. 

 
DẠNG 2: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X 2

Vị trí các điểm đặc biệt và khoảng thời gian di chuyển giữa chúng được cho bởi hình sau:


BÀI TẬP ÁP DỤNG: Các bạn có thể tham khảo video bài giảng của Gia sư giỏi đến từ trung tâm gia sư Nguyễn Huệ
 

VD1: Vật dao động điều hòa với biên độ A và T = 2s. Tính:

          a) Thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến A/2

          b) Thời gian ngắn nhất vật đi từ A/2 đến -A.

          c) Thời gian ngắn nhất vật đi từ –A/2 đến A/2

Hướng dẫn:
a) t = T/12 = 2/12 = 1/6 s
b) t = T/12 + T/4 = 2/12 + 2/4 = 2/3 s
c) t = T/12 + T/12 = 2/12 + 2/12 = 1/3 s

 

VD2: Vật dao động điều hòa với biên độ A và T = 6s. Tính:

          a) Thời gian ngắn nhất vật đi từ A/2 đến -A/2

          b) Thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến -A.

          c) Thời gian ngắn nhất vật đi từ –A/2 đến A

Hướng dẫn:
a) t = T/12 + T/12 = 6/12 + 6/12 = 1 s
b) t = T/4 = 1,5 s
c) t = T/12 + T/4 = 6/12 + 6/4 = 2 s

 

VD3: Vật dao động điều hòa với A = 6 cm và T = 4s. Tính:

          a) Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí 3 cm đến -3 cm

          b) Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -6 cm đến 6 cm.

          c) Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí  đến 6 cm đến VTCB

Hướng dẫn:
a) t = T/12 + T/12 = 6/12 + 6/12 = 1 s
b) t = T/2 = 2 s
c) t = T/12 + T/4 = 6/12 + 6/4 = 2 s

  

Các bài tập nâng cao cùng dạng do các gia sư cấp 3 uy tín của Nguyễn Huệ biên soạn được đăng trong chuyên mục tài liệu.
 

Các tin khác

Đăng ký làm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866
Đăng ký tìm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866