Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo

Bảng học phí

KHUNG HỌC PHÍ DỰ KIẾN

Khung học phí này áp dụng cho 1 tháng bao gồm 12 buổi dạy học + 1 buổi tư vấn và kiểm định chất lượng giáo dục.

CẤP HỌC

SỐ BUỔI HỌC

SINH VIÊN

GIÁO VIÊN

1

12 + 1

1,9 TRIỆU

2,4 TRIỆU

2

12 + 1

2 TRIỆU

2,5 TRIỆU

3 ; LTĐH

12 + 1

2,1 TRIỆU

2,6 TRIỆU

Ghi chú: Sinh viên dạy 2 giờ/ buổi. Giáo viên dạy 1,5 giờ/ buổi
Quý PHHS cần tư vấn vui lòng gọi 0853866866 - thầy Chương

Đăng ký làm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866
Đăng ký tìm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866