Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo

Bộ GD áp dụng chương trình giáo dục mới cho cấp tiểu học từ 2020

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những bé nhập học vào lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 sẽ được học theo chương trình giáo dục mới. Ngoài cách dạy cuốn chiếu mới, còn có thêm môn học mới là Tin học và Công nghệ (Lớp 3). Chương trình học bao gồm các môn học bắt buộc, hoạt động giáo dục bắt buộc và các môn tự chọn.

 

Chi tiết các môn học theo chương trình mới

Lớp 1: Số tiết trung bình/tuần (Không kể các môn học tự chọn) là 25 tiết

+ Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuậ (Âm nhạc, Mĩ thuật)

+ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm.

+ Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1.

 Lớp 2: Số tiết trung bình/tuần (Không kể các môn học tự chọn) là 25 tiết

+ Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuậ (Âm nhạc, Mĩ thuật)

+ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm.

+ Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1.

Bộ GD sẽ đổi mới chương trình cấp 1 từ năm học 2020-2021

Lớp 3: Số tiết trung bình/tuần (Không kể các môn học tự chọn) là 28 tiết

+ Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuậ (Âm nhạc, Mĩ thuật)

+ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm.

+ Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Lớp 4: Số tiết trung bình/tuần (Không kể các môn học tự chọn) là 30 tiết

+ Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuậ (Âm nhạc, Mĩ thuật)

+ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm.

+ Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Lớp 5: Số tiết trung bình/tuần (Không kể các môn học tự chọn) là 30 tiết

+ Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuậ (Âm nhạc, Mĩ thuật)

+ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm.

+ Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.
 

Thời lượng giáo dục cấp tiểu học

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều

kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tin khác

Đăng ký làm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866
Đăng ký tìm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866