No Picture

MÃ SỐ: S019

Tháng Tám 21, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: S019 Sv nam Tuấn. Trường: ĐH BK TP.HCM Các môn dạy: Toán, Lý, Hóa. Thời gian: Sắp xếp Tại các khu vực: TP.HCM

No Picture

MÃ SỐ: G021

Tháng Tám 19, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: G021 Cô Oanh. Trình độ: ĐHSP Đang công tác tại: Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Các môn dạy: Toán, Tiếng việt Thời […]

No Picture

MÃ SỐ: G016

Tháng Tám 19, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: G016 Cô Bình. Trình độ: ĐHSP Đang công tác tại: Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Các môn dạy: Toán, Tiếng việt Thời […]

No Picture

MÃ SỐ: G015

Tháng Tám 19, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: G015                     Thầy Dũng. Trình độ: Thạc sĩ Đang công tác tại: Công ty giáo dục Thái Bình Các môn dạy: Hóa Thời gian: […]

No Picture

MÃ SỐ: G013

Tháng Tám 19, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: G013 Thầy Thiều. Trình độ: ĐHSP Đang công tác tại: trường THPT Nguyễn Khuyến Các môn dạy: Toán, Lí, Hóa Thời gian: Sắp […]

No Picture

MÃ SỐ: G011

Tháng Tám 19, 2015 Gia sư Nguyễn Huệ 0

MÃ SỐ: G011 Cô Hạnh. Trình độ: ĐHSP Đang công tác tại: trường THPT Nguyễn Khuyến Các môn dạy: Hóa Thời gian: Sắp xếp Tại […]

No Picture

Mã số: G003

Tháng Tám 19, 2015 admin 0

MÃ SỐ: G003 Cô TRANG Trình độ: ĐHSP Đang công tác tại: Trường THPT PHÚ LÂM Gia sư các môn: Toán, Hóa Thời gian: Sắp […]

Giám đốc Trung tâm gia sư dạy kèm Nguyễn Huệ

MÃ SỐ: G001

Tháng Tám 19, 2015 admin 0

MÃ SỐ: G001 Thầy Chương Trình độ: Thạc sĩ Đang công tác tại: GĐ Công ty giáo dục Thái Bình. Gia sư các môn: Lí […]