Gia sư online

Lớp LTDH MÔN VẬT LÝ

Tiết 1: Phương pháp đổi đơn vị trong vật lý : Đơn vị trong vật lý là rất quan trọng, muốn học giỏi vật lý thì nhất định bạn phải biết đổi đơn vị.

(Bấm vào đây để xem bài giảng miễn phí)

Tiết 2: Phương trình ly độ dao động điều hoà : trong dao động điều hoà nói chung (gồm cơ, điện, sóng) thì phương trình ly độ là quan trọng nhất (Bấm vào đây để xem bài giảng miễn phí)

Tiết 3: Đại cương dao động điều hòa số 1 – Tiết 1

Tiết 4: Đại cương dao động điều hòa số 1 – Tiết 2 

Tiết 5: Đại cương dao động điều hòa số 2 – Tiết 1

Tiết 6: Đại cương dao động điều hòa số 2 – Tiết 1 tai-lieu-tiet-6