Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo
Gia sư tiêu biểu
Nguyễn Thị Kim Yến
Môn dạy: Ngữ Văn, Tiếng Anh. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm 9 năm, 8 hs đậu vào các trường đại học công lập, hầu hết hs tiến bộ vượt bậc. Học phí: 350.000 VNĐ/ buổi dạy 1,5 giờ.
Lựa chọn
Nguyễn Thị Hiếu
Môn dạy: Hóa học cấp 2 và cấp 3. Thạc sĩ Hóa, kinh nghiệm 12 năm, 10 hs đậu vào các trường đại học công lập, hầu hết hs đều tiến bộ vượt bậc. Học phí: 300.000 VNĐ/ buổi dạy 1,5 ...
Lựa chọn
Nguyễn Đức Chương
Môn dạy: Toán, Lí, Hóa. Thạc sĩ Vật lí, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy. Kinh nghiệm 15 năm, 1 hs lọt top 30% tinh hoa nhân loại, 28 hs đậu vào các trường đại học công lập hàng đầu, hầu ...
Lựa chọn
Bùi Kim Oanh
There are many varians of sages of Lorem Ipsum available, but the mrity have suffered alteration in soe orm, by injected humour ut the mrity have suffered alteration in soe orm, by injected humour  ut the mrity have suffered alteration in ...
Lựa chọn
 1  2