Học phí tại trung tâm gia sư Nguyễn Huệ

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

TRUNG TÂM GIA SƯ NGUYỄN HUỆ TRÂN TRỌNG GỬI QUÝ VỊ PHỤ HUYNH BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

Dựa trên bảng lương của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, trung tâm gia sư NGUYỄN HUỆ xin gửi đến quý phụ huynh bảng tính học phí như sau:

Lớp lá, 1, 2, 3, 4:

Sinh viên Giáo viên Giáo viên kỳ cựu,

thạc sỹ, tiến sỹ

Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng
1 300.000 1 400.000 1 600.000
2 600.000 2 800.000 2 1,2 Triệu
3 900.000 3 1,2 Triệu 3 1,8 Triệu
4 1,2 Triệu 4 1,6 Triệu    
5 1,5 Triệu 5 2,0 Triệu    

 

Lớp 5, 6, 7, 8:

Sinh viên Giáo viên Giáo viên kỳ cựu,

thạc sỹ, tiến sỹ

Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng
1 350.000 1 500.000 1 700.000
2 700.000 2 1,0 Triệu 2 1,4 Triệu
3 1,05 Triệu 3 1,5 Triệu 3 2,1 Triệu
4 1,4 Triệu 4 2,0 Triệu    
5 1,75 Triệu        

 

Lớp 9, 10, 11, Ngoại ngữ, Tin học, Đàn, Họa …. :

Sinh viên Giáo viên Giáo viên kỳ cựu,

thạc sỹ, tiến sỹ

Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng
1 400.000 1 600.000 1 800.000
2 800.000 2 1,2 Triệu 2 1,6 Triệu
3 1,2 Triệu 3 1,8 Triệu 3 2,4 Triệu
4 1,6 Triệu        

 

Lớp 12, LTĐH:

Sinh viên Giáo viên Giáo viên kỳ cựu,

thạc sỹ, tiến sỹ

Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng Số buổi dạy trong 1 tuần Học phí tính trong 1 tháng
1 500.000 1 700.000 1 900.000
2 1,0 Triệu 2 1,4 Triệu 2 1,8 Triệu
3 1,5 Triệu 3 2,1 Triệu 3 2,7 Triệu
4 2,0 Triệu        

 

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo học phí có thể tăng hoặc giảm tùy vào số lượng học sinh hoặc thỏa thuận khác của trung tâm và phụ huynh

Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm gia sư Nguyễn Huệ:
Địa chỉ : 190 Bắc Hải, Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:  0933.180.333 – Gặp Thầy Chương
Website: http://trungtamgiasunguyenhue.com-
Email: gsnguyenhue@gmail.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*