Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo

Nội quy nhận lớp

1/ Chúng tôi giao lớp miễn phí.
2/ Bạn phải có CMND + Bằng TN (Hoặc phiếu điểm - đối với SV).
3/ Bạn đăng ký nhận lớp trên website. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ cho người có bằng cấp cao nhất - hoặc phù hợp yêu cầu của PHHS nhất.
4/ Trong suốt quá trình giảng dạy, bạn phải chịu sự giám sát chuyên môn từ chúng tôi.
Đăng ký làm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866
Đăng ký tìm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866