Hotline: 0853866866 gsnguyenhue@gmail.com
Logo

Tiết 7- Tìm thời gian trong dao động điều hòa

Tìm thời gian vật di chuyển từ li độ x1 đến li độ x2 trong dao động điều hòa, Vật lí 12, Chương 1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. Bài tập tổng hợp chương 1, từ tiết 1 đến tiết 7 - Có đáp án chi tiết
Đăng ký làm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866
Đăng ký tìm gia sư
Nếu bạn có một khả năng nào đó, hãy đăng ký trở thành gia sư trên hệ thống Blacasa, bạn sẽ được tiếp cận với hàng ngàn học viên và có cơ hội được truyền đạt kiến thức của mình.
Đăng ký ngay
0853866866